مساعدت‌های بشردوستانه به معلولان حوزه غرب افغانستان

مساعدت‌های بشردوستانه به معلولان حوزه غرب افغانستان

مسئولان در کمیته بین المللی بشردوستانه غیر انتفاعی صلیب سرخ حوزه غرب گفت که بیش از ۳۰ سال است که در راستای حمایت از قربانیان منازعات فعالیت می‌کنند.   آنان اظهار داشتند که مرکز ارتوپیدیک این کمیته در هرات، برای...