بشردوست: قانون اساسی ع وغ بر قانون اساسی ملی مقدم است

بشردوست: قانون اساسی ع وغ بر قانون اساسی ملی مقدم است

در پی تشدید اعتراض‌ها به موضوع بیکاری و کشمکش‌های سیاسی به پست‌های دولتی، مجلس نمایندگان از حکومت خواست که به کشمکش‌های سیاسی، قومی، سمتی و تیمی بالای پست‌های دولتی پایان دهد. برخی از نمایندگان مجلس ازآنچه آنان...