مسابقات بسکتبال بین مکاتب دخترانه هرات با قهرمانی گوهرشاد بیگم پایان یافت

مسابقات بسکتبال بین مکاتب دخترانه هرات با قهرمانی گوهرشاد بیگم پایان یافت

مسابقات بسکتبال مکاتب دختران تحت نام صلح در ورزش که از دو هفته به اینسو بین شش مکتب راه اندازی گردیده بود، امروز با قهرمانی تیم گوهرشاد بیگم پایان یافت. مکاتب امیر علی شیر نوایی و گوهر شاد بیگم هرات که به بازی فاینل این...