اعلان بست‌های حوزه‌های امنیتی در ولایت هرات

اعلان بست‌های حوزه‌های امنیتی در ولایت هرات

مسئولان در وزارت امور داخله می‌گویند که بست‌های آمرین حوزه های امنیتی و مسئولان ارشد پلیس هرات را به اعلان گذشته اند.   این وزارت گفت که آمرین حوزه ها، معاونین اداری، مدیران جنایی و کشفی تمام حوزه های امنیتی در ولایت...