بسته شدن مرز چمن خسارات اقتصادی زیادی به تاجران وارد کرده است

بسته شدن مرز چمن خسارات اقتصادی زیادی به تاجران وارد کرده است

مسئولان محلی در ولایت قندهار می‌گویند مسدود شدن مرز سپین بولدک – چمن، سبب توقف خودرو/موترهای پر از میوه و مواد تجارتی شده است. به گفته ی آنان این موضوع خسارات هنگفت مالی به تاجران افغان و پاکستانی وارد نموده و باید هر چه...