شماری از زنان فقیر غور تحت پوشش بسته‌های کمکی قرار گرفتند

شماری از زنان فقیر غور تحت پوشش بسته‌های کمکی قرار گرفتند

پس از پایان کاروزار شانزده روزه منع خشونت علیه زنان، اداره امور زنان غور برای شماری از خانواده‌های فقیر مواد غذایی و پوشاک توزیع کرد. معصومه انوری رییس اداره امور زنان غور به تلویزیون چکاد گفت که با توزیع این مواد غذایی...