بستن مرزهای مقدونیه و صربستان به روی افغانان

بستن مرزهای مقدونیه و صربستان به روی افغانان

بر اساس گزارش‌ها، حکومت‌های مقدونیه و صربستان تصمیم گرفته‌اند تا به پناهجویان افغان اجازه ندهند که با عبور از این دو کشور خود را به کشورهای غرب اروپا برسانند. در همین حال اتحادیه افغانان در آتن مرکز یونان گفت: حدود دو...