طالبان سه پولس سرحدی را در مسیر بزرگ‌راه هرات – اسلام قلعه به گلوله بستند

طالبان سه پولس سرحدی را در مسیر بزرگ‌راه هرات – اسلام قلعه به گلوله بستند

بامداد امروز طالبان مسلح سه پولیس سرحدی را در مسیر بزرگ‌راه هرات – اسلام قلعه به قتل رسانده‌اند. شاهدان عینی می‌گویند طالبان مسلح موتر حامل این سربازان پولیس را، در منطقۀ موسوم به "احمد آباد" ولسوالی کهسان متوقف کردند...