بزرگ‌راه سالنگ به روی ترافیک مسدود شد

بزرگ‌راه سالنگ به روی ترافیک مسدود شد

مقام‌ها در آمریت حفظ و مراقبت سالنگ‌ها گفته‌اند که بزرگ‌راه سالنگ به دلیل ریزش برف و باران شدید به روی ترافیک مسدود می‌باشد. جنرال رجب، آمر حفظ و مراقبت سالنگ‌ها گفته است که از دو روز به این سو، ریزش برف و باران شدید...