بزرگ‌راه‌های هرات خطرناک‌اند

بزرگ‌راه‌های هرات خطرناک‌اند

آمار بالای کشته شدگان حوادث ترافیکی در بزرگ‌راه‌های هرات نشان می‌دهد که حوادث ترافیکی در بزرگ‌راه‌های هرات افزایش یافته است. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان هرات در صحبت با تلویزیون چکاد در این زمینه گفت: "از...