بزرگ‌راه‌های برقی، رقیبی برای سوخت‌های فُسیلی

بزرگ‌راه‌های برقی، رقیبی برای سوخت‌های فُسیلی

سوئد بزرگ‌راهی راه‌اندازی کرده که وسایل نقلیه، با انرژی برق در آن حرکت می‌کنند. استفاده از کیبل‌های برق در جاده‌ها تا مدت‌ها تنها به‌عنوان یک ایده در نظر گرفته می‌شد؛ اما حالا نسل جدیدی از سیستم حمل‌و نقل جاده‌ای...