بزرگ‌ترین گروه قاچاق کالاها در ایران کشف شد

بزرگ‌ترین گروه قاچاق کالاها در ایران کشف شد

پولیس ایران شمار زیادی از کارکنان دستگاه‌های دولتی‌اش در بندرعباس که متهم به قاچاق کالا در این کشور می‌باشند را بازداشت کرد و آنان را بزرگ‌ترین گروه قاچاق‌بر پس از انقلاب ایران نامید. عزیز الله ملکی فرمانده پولیس...