بزرگداشت از هشتم مارچ در پایگاه ۲۰۷ ارتش در غرب کشور

بزرگداشت از هشتم مارچ در پایگاه ۲۰۷ ارتش در غرب کشور

از روز جهانی زن در پایگاه ۲۰۷ ارتش در زون غرب بزرگداشت به عمل آمد. امان‌الله مبین، فرماندۀ پایگاه ۲۰۷ ارتش در مراسم بزرگداشت از این روز بر مقام والایی زن در اسلام تاکید ورزیده است. آقای مبین گفت: "همه ساله از هشتم مارچ روز...