بزرگترین نمایشگاه هنرمند سورئالیست بریتانیایی در لندن گشایش یافت

بزرگترین نمایشگاه هنرمند سورئالیست بریتانیایی در لندن گشایش یافت

نمایشگاه بازنگری آثار پل نش در گالری "تیت" شهر لندن، مروری است بر کارهای این هنرمند سوررئال بریتانیایی در طول زندگی حرفه ای اش. صحنه های خوف آوری که نش در سنگرهای جنگ جهانی اول تجربه کرد، تأثیر روحی و روانی شدیدی بر او...