بزرگترین محموله مواد مخدر در ننگرهار کشف شد

بزرگترین محموله مواد مخدر در ننگرهار کشف شد

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله از کشف و ضبط بزرگترین محموله مواد مخدر در سال جاری در جریان عملیات قطعه خاص عملیاتی در ننگرهار خبر داده و گفته است که در این عملیات، پنج کارخانه بزرگ تولید هرویین نیز تخریب شده...