بزرگترین قبرستان جهان در شهر نجف عراق

بزرگترین قبرستان جهان در شهر نجف عراق

قبرستان "وادی‌السلام" در شهر نجف بزرگترین قبرستان جهان محسوب می‌شود. به گزارش فرادید، وادی السلام یک قبرستان اسلامی در شهر نجف عراق است که با ۱۴۸۵ هکتار مساحت بزرگترین قبرستان جهان محسوب می شود. گفته می شود بیش از ۵...