بزرگترین تجمع مخالفان ریاست جمهوری در کوریای جنوبی

بزرگترین تجمع مخالفان ریاست جمهوری در کوریای جنوبی

مخالفان پارک گون هه، رییس‌جمهوری کوریای جنوبی در شهرهای مختلف این کشور بزرگترین تجمع‌ خود را برگزار کرده‌اند. آنها خواستار استعفای رییس جمهوری هستند. خانم پارک که تاکنون دو بار رسما عذرخواهی کرده، به دخیل کردن یکی از...