گروه از بزرگان قومی در بادغیس قرار است با پیکار جویان طالب در مورد صلح گفتگو کنند

گروه از بزرگان قومی در بادغیس قرار است با پیکار جویان طالب در مورد صلح گفتگو کنند

نخستین نشست مشورتی در ولایت بادغیس برای تامین امنیت و آوردن صلح برگزار شده است.   در این نشست شماری از بزرگان قومی در بادغیس وظیفه گرفتند تا در مورد صلح با پیکار جویان طالب وارد گفتگو شوند. بعد از شدت درگیری‌ها و...