بزرگان ولسوالی گذره از زحمات نیروهای پولیس قدردانی کردند

بزرگان ولسوالی گذره از زحمات نیروهای پولیس قدردانی کردند

شماری از بزرگان ولسوالی گذره طی مراسمی از کارکرد نیروهای پولیس هرات قدردانی کردند. فرماندهی پولیس هرات در خبرنامه ای نگاشته است شماری از بزرگان ولسوالی گذره در نشستی با جنرال محمد ایوب انصاری فرمانده پولیس هرات از تلاش...