بزرگان قومی، حسین حقیار را از بند رها ساختند

بزرگان قومی، حسین حقیار را از بند رها ساختند

ریاست عمومی امنیت ملی گفته که حسین حقیار که به اتهام شهید خواندن ملا منصور بازداشت‌شده بود پس از تحقیقات رها گردید. گفته‌شده وی با وساطت بزرگان قومی از بازداشتگاه آزاد شده است. حسین حقیار، که چند روز پیش در یکی از...