خبر فوری هرات

خبر فوری هرات

بر اساس گزارش مردمی در نتیجه فروریختن یک دیوار در شهر هرات یک نفر کشته و ۲ تن دیگر زخم برداشتند. منابع مردمی به خبرنگار تلویزیون چکاد گفتند که این دیوار در منطقه درب قندهار فروریخته است. در همین حال عزیزالرحمان جامی...