بر اثر انفجار در یک مجلس عروسی در حسکه ۳۷ تن کشته شدند

بر اثر انفجار در یک مجلس عروسی در حسکه ۳۷ تن کشته شدند

یک فرد انتحاری خود را در یک مجلس عروسی در شهر حسکه سوریه منفجر کرد که بر اثر آن ۳۷ تن کشته شدند. بر اثر وقوع یک انفجار انتحاری در یک مجلس عروسی در شهرک صفیا در شهر حسکه در شرق سوریه ۳۷ تن کشته و ۹۵ تن دیگر زخمی...