بریتانیا ۲۱۰ میلیون پوند به نظامیان افغان کمک می‌کند

بریتانیا ۲۱۰ میلیون پوند به نظامیان افغان کمک می‌کند

فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو ناتو اعلام کرد٬بریتانیا برای حمایت از نیروهای وزارت دفاع ملی و امنیت ملی افغانستان ۲۱۰ میلیون پوند تا سال ۲۰۲۰ کمک می‌کند. آقای هاموند افزود...