بریتانیا نیز برای گفتگوهای صلح افغانستان آستین بالا می‌زند

بریتانیا نیز برای گفتگوهای صلح افغانستان آستین بالا می‌زند

سفیر بریتانیا در کابل اعلام کرده است که کشورش برای کمک به مذاکرات صلح در افغانستان آماده است. دومینیک جرمی سفیر بریتانیا در کشور گفته که مردم افغانستان از حکومت تا حدودی به خاطر عدم اجرای تعهداتش مأیوس هستند و این در...