بریتانیا سالانه ۱۰۰۰میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

بریتانیا سالانه ۱۰۰۰میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری، امروز شنبه که در یک نشست خبری در کابل در مورد نتایج سفر رییس‌جمهور غنی به کشورهای تاجیکستان و بریتانیا صحبت می‌کرد، گفت که حکومت بریتانیا متعهد شده است که سالانه ۱۰۰ میلیون...