بریتانیا برای پیروزی جنگ “سنگین” ۳۰ نظامی می‌فرستد

بریتانیا برای پیروزی جنگ “سنگین” ۳۰ نظامی می‌فرستد

بریتانیا ۳۰ نظامی‌اش را به هدف کمک به نیروهای امنیتی کشور به ولایت هلمند می‌فرستد. هدف از اعزام این نیروها همکاری با نیروهای محلی برای پس‌گیری بخش‌هایی از ولسوالی سنگین است که اخیراً به دست طالبان سقوط کرده است. در...