برگزاری گردهمایی توانمند سازی زنان در بدخشان

برگزاری گردهمایی توانمند سازی زنان در بدخشان

انجمن اجتماعی خبرنگاران در شمال افغانستان به نام "سجنا" و پروگرام همکاری افغان-آلمان، یک گردهمایی را پیرامون نقش رسانه‌ها را در زمینۀ توانمندسازی زنان، با حضور بیش از ۶۰ تن خبرنگاران کشور در شهر فیض آباد ولایت بدخشان...