برگزاری کنفرانس “قلب آسیا” در پنجاب هند

برگزاری کنفرانس “قلب آسیا” در پنجاب هند

کنفرانس "قلب آسیا" فردا در شهر امرتسر واقع در ایالت «پنجاب» هند آغاز می شود. این کنفرانس دو روزه با حضور وزاری خارجه و نمایندگان کشورهای افغانستان، پاکستان، هند و سایر کشورهای عضو برگزار می شود. کنفرانس قلب آسیا موسوم به...