برگزاری کنفرانس علمی به منظور ارتقا سطح علمی استادان دانشکده شرعیات هرات

برگزاری کنفرانس علمی به منظور ارتقا سطح علمی استادان دانشکده شرعیات هرات

شماری از استادان دانشکده شرعیات دانشگاه هرات کنفرانس علمی به منظور ترفیع رتبه های علمی استادان این دانشگاه برگزار کردند. در این کنفرانس موضوعاتی از قبیل نقش مقاصد شرعی در اجتهاد، مفهوم اصولی و تفسیر روایی و درایی از...