برگزاری چهاردهمین گفت‌وگوی حقوق بشر چین و آلمان در برلین

برگزاری چهاردهمین گفت‌وگوی حقوق بشر چین و آلمان در برلین

بر بنیاد گزارش‌ها چهاردهمین گفت و گوی حقوق بشر چین و آلمان روز هشتم نوامبر در برلین پایتخت آلمان برگزار شد. دو طرف درباره مسایلی چون تازه ترین پیشرفت در زمینه حقوق بشر، دیدگاه خود درباره حقوق بشر و تضمین قضایی حقوق بشر...