برگزاری همایش جوانان و انتخابات مسالمت آمیز در هرات

برگزاری همایش جوانان و انتخابات مسالمت آمیز در هرات

جوانان و انتخابات مسالمت آمیز، عنوان همایشی است که امروز در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات برگزار شد.   شماری از جوانان و فرهنگیان گرد هم آمدند و پیرامون انتخابات پیش رو و گزینش عقلانی افراد، باهم بحث و تبادله نظر...