برگزاری همایش بین المللی خداوندگار بلخ در مزار شریف

برگزاری همایش بین المللی خداوندگار بلخ در مزار شریف

همایش بین المللی خداوندگار بلخ، مولانا جلال الدین محمد بلخی، با اشتراک و حضور مهمانان داخلی و خارجی در شهر مزار شریف در شمال افغانستان برگزار گردید. روز آخر این برنامه در کابل برگزار می شود. این همایش بین المللی از سوی...