برگزاری نمایشگاه ۳ روزه تولیدات داخلی در ننگرهار

برگزاری نمایشگاه ۳ روزه تولیدات داخلی در ننگرهار

مهندس شاکر رییس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار گفته که نمایشگاه سه‌روزۀ تولیدات صنعتی و کشاورزی به هدف آشنایی شهروندان با محصولات کشاورزی و باغداری و بازاریابی هرچه بیشتر برای این محصولات برپاشده است. در این نمایشگاه...