برگزاری نمایشگاه “تو و من” در نیویورک

برگزاری نمایشگاه “تو و من” در نیویورک

نگارخانه تیمور شاهد برپایی نمایشگاه "تو و من" شامل تازه‌ترین آثار نیکی نجومی نقاش مقیم نیویورک است. این نمایشگاه ۱۳ قطعه ازنقاشی های او را دربرمی‌گیرد که ساختار قدرت را به چالش می‌کشد. بن مایه آثار او را موضوعات سیاسی با...