برگزاری نماز جمعه در رستورانت‌ها و هتل‌های آمریکا

برگزاری نماز جمعه در رستورانت‌ها و هتل‌های آمریکا

جوانان مسلمان در واشنگتن علاوه بر مساجد و مراکز اسلامی در هتل ها و رستورانت ها اقدام به برگزاری نماز جمعه کردند. گزارش‌ها می‌رسانند که یک گروه از مسلمانان مدت یک‌سال است که در رستورانتی در ویرجینیا با حضور ۳۰۰ نفر...