برگزاری نشست پگواش در کابل

برگزاری نشست پگواش در کابل

موسسه کانادایی پگواش امروز در مورد روند صلح در افغانستان نشستی را در کابل برگزار می‌کند. پگواش در کشورهاى مختلف جهان به منظور حل منازعات و جنگ‌ها، نشست‌هایی را برگزار مى‌کند که از چند سال گذشته تاکنون پیرامون صلح در...