برگزاری نشست پروژه کاسا یک هزار در پاریس

برگزاری نشست پروژه کاسا یک هزار در پاریس

نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، قرقیزستان و تاجیکستان با حضور نمایندگان نهادها و شرکت های حمایت کننده پروژه انتقال برق موسوم به ‘کاسا یک هزار’ روز گذشته در شهر پاریس فرانسه برگزار شد. در این نشست به نمایندگی...