برگزاری مسابقه دوچرخه سواری بانوان در هرات

برگزاری مسابقه دوچرخه سواری بانوان در هرات

مسابقه دوچرخه سواری بانوان امروز با حمایت مالی دفتر پروموت در هرات برگزار شد. در این مسابقه که در باغ شمیره واقع در تخت سفر هرات با همکاری ریاست امور زنان برگزار شد ۲۵ بانوی دوچرخه سوار اشتراک کرده بودند. خانم لینا...