برگزاری مراسم قدردانی از شهدای نیروهای پولیس در حوزه اول امنیتی پولیس هرات

برگزاری مراسم قدردانی از شهدای نیروهای پولیس در حوزه اول امنیتی پولیس هرات

مردم و نیروهای پولیس حوزه اول امنیتی روز گذشته طی مراسمی یاد شهدای نیروهای امنیتی را گرامی داشتند. در خبرنامه ای که فرماندهی پولیس هرات به تلویزیون چکاد ارسال کرده آمده است این مراسم با حضور محمد ایوب انصاری فرمانده...