برگزاری مراسم عاشورا در هرات

برگزاری مراسم عاشورا در هرات

امروز مراسم عاشور درمناطق مختلف هرات نیز برگزار میشود سخنگوی پولیس این ولایت می گوید نهاد های امنیتی از چند روز پیش تدابیر شدید امنیتی را برای تامین امنیت جان عزاداران در این روز روی دست گرفته‌اند. وی گفت: "واحد های...