برگزاری مراسم تدفین اسلام کریمف در سمرقند

برگزاری مراسم تدفین اسلام کریمف در سمرقند

مراسم خاکسپاری اسلام کریمف رییس جمهوری ازبکستان امروز در سمرقند برگزار گردید. براساس بیانیه مشترک پارلمان و کابینه‌ی وزیران این کشور آقای کریمف روز گذشته در شهر تاشکند در اثر سکته مغزی در گذشت. مراسم تدفین آقای کریمف...