برگزاری دور جدید گفتگوهای صلح در سوریه

برگزاری دور جدید گفتگوهای صلح در سوریه

معاون فرستاده سازمان ملل در سوریه از آمادگی طرف‌های سوری برای برگزاری دور جدید گفتگوهای ژنو در چند روز آینده خبر داد. رمزی عزالدین، معاون فرستاده سازمان ملل در امور سوریه، از آمادگی‌‌های لازم برای برقراری دور جدید...