برگزاری دوره آموزشی “طراحی و گرافیک” برای بانوان خبرنگار در هرات

برگزاری دوره آموزشی “طراحی و گرافیک” برای بانوان خبرنگار در هرات

یک دوره آموزشی چهار روزه تحت عنوان طراحی و گرافیک جهت ارتقای ظرفیت بانوان خبرنگار در حوزه غرب از سوی انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای در هرات برگزار گردید. فیصل کریمی مسئول این انستیتوت گفت: "این دوره آموزشی از چهار...