برگزاری نخستین دور رقابت‌های بولینگ زنان در کابل

برگزاری نخستین دور رقابت‌های بولینگ زنان در کابل

نخستین دور رقابت‎های بولینگ زنان روز گذشته با شرکت بیش از ده ورزشکار زن در کابل برگزار شد.   ادریس فاروقی مسئول برگزاری این رقابت‎ها می‌گوید که این رقابت‌ها را با شعار زن نمادی آزادی است، برای یک روز برگزار...