برگزاری برنامه کوهنوردی از سوی ریاست تربیت بدنی ولایت هرات

برگزاری برنامه کوهنوردی از سوی ریاست تربیت بدنی ولایت هرات

انجمن عاطفی با همکاری ریاست تربیت بدنی ولایت هرات، برنامه کوهنوردی را در صبح روز جمعه برگزار نمودند. در این برنامه تعدادی از نمایندگان شورای ولایتی، مسئولین ادارات دولتی، خبرنگاران، مسئولین فدراسیون های ورزشی و جمعی از...