برگزاری انتخابات برای انتخاب پرچم در نیوزیلند

برگزاری انتخابات برای انتخاب پرچم در نیوزیلند

مردم نیوزیلند برای انتخاب پرچم جدید کشورشان رأی می‌دهند. همه‌پرسی برای انتخاب بین پرچم جدیدی که بر روی آن شاخه سرخس نیوزیلندی نقش بسته و پرچم فعلی نیوزیلند انجام می‌شود. تاریخ پرچم فعلی نیوزیلند که منقوش به پرچم...