«علی احمد عثمانی» از وظیفه اش برکنار شد

«علی احمد عثمانی» از وظیفه اش برکنار شد

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز شنبه ۱۹ جوزا، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور را از وظیفه اش برکنار کرده است.   اشرف غنی رئیس جمهور با صادر کردن حکمی، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور را از سمت اش برکنار...