همه‌پرسی برکسیت به رونق اقتصادی در بریتانیا انجامیده است

همه‌پرسی برکسیت به رونق اقتصادی در بریتانیا انجامیده است

شش ماه پس از برگزاری همه پرسی برکسیت، آمارهای رسمی همچنان از رونق اقتصاد بریتانیا خبر می دهند. بر اساس داده‌های رسمی انتشار یافته از سوی دفتر ملی آمار در روز چهارشنبه، نرخ بیکاری در این کشور در سه ماهه منتهی به اکتبر،...