برپایی دادگاه برای به کیفر رساندن عاملان آدم ربایی

برپایی دادگاه برای به کیفر رساندن عاملان آدم ربایی

عاملان ربایش نوید کودک خردسال فراهی امروز برگزار شد. دادگاه شهری فراه، ۴ تن از عاملان ربایش این کودک را به حبس محکوم کردند. در این دادگاه، یک تن به شانزده سال حبس، سه تن دیگر هم از سه تا پانزده سال حبس تنفیدی محکوم...