بروکسل زیر زره بین شدید امنیتی بلژیک

بروکسل زیر زره بین شدید امنیتی بلژیک

دولت بلژیک سطح هشدار امنیتی در بروکسل، پایتخت این کشور را به بالاترین حد ممکن رسانده است. ظاهراً این اقدام دولت بلژیک به معنای آن است که خطری جدی و قریب الوقوع پایتخت این کشور را تهدید می‌کند. قطار زیرزمینی بروکسل حداقل...